Hyphessobrycon Flammeus White – Vuurzalmpje albino / Witte dwerg tetra